Granvision International School

Công ty điều hành Công ty điều hành

Hỗ trợ công việc Wai, điều hành trường Nhật Bản là một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Hiệp hội Cuộc sống Tiện nghi

Japan Amenity Life Association Co., Ltd. (thường được gọi là JALA) là một công ty điều hành hơn 270 cơ sở chăm sóc điều dưỡng và 5 trường mẫu giáo do công ty lãnh đạo chủ yếu ở Tokyo và Kanagawa.

Các công ty thuộc Tập đoàn JALA

Hỗ trợ công việc Wai, Inc.

Các dự án chính: Quản lý trường học, trang web hỗ trợ cho người nước ngoài đến Nhật Bản
là ở đây

Công ty cổ phần giai đoạn thứ ba

Lĩnh vực kinh doanh chính: Nhà tập thể dành cho người khuyết tật, trang chủ bán sản phẩm chăm sóc điều dưỡng
tại đây

Tiếp theo Menu Inc

Lĩnh vực kinh doanh chính: Trang chủ kinh doanh phát triển cơ sở và cơ sở vật chất và cửa hàng bất động sản
tại đây