Granvision International School

Contact Hãy liên lạc với chúng tôi

Biểu mẫu thư

Sau đây là một hình thức yêu cầu qua e-mail.

Ngoài ra, có thể mất vài ngày kể từ khi bạn liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu e-mail cho đến khi bạn trả lời.
Nếu bạn đang vội, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại.

Khi thực hiện một cuộc điều tra, vui lòng đọc chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và điền vào nó sau khi đồng ý với nó.

Tên bạn
Địa chỉ email
số điện thoại
Quốc tịch
Nội dung
Đồng ý với Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Vui lòng đọc Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và nếu bạn đồng ý với nó, vui lòng kiểm tra những điều sau.